nieuws

Drechtwerk en Sociale Dienst Drechtsteden fuseren

ROTTERDAM - De sociale werkplaats Drechtwerk en de Sociale Dienst Drechtsteden worden eind dit jaar samengevoegd tot een nieuwe dienst voor werk en inkomen. Dat is het gevolg van de nieuwe Participatiewet.
Volgens de Dordtse wethouder Bert van de Burgt, portefeuillehouder sociale zaken van de zes Drechtsteden, ontstaat op 1 januari 2014 een nieuwe dienst voor werk en inkomen. Hoe die er precies uit gaat zien weet hij nog niet, maar in grote lijnen wèl.
Bestaande regelingen als de Wajong (voor arbeidsongeschikte jongeren) en de WSW (voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking) houden op te bestaan. "Die participatiewet is eigenlijk een vervolg op de al in gang gezette wet Werk en Inkomen. Dus iedereen moet werk krijgen, dat bij hem of haar past", zegt Van de Burgt.

Bezuiniging

De nieuwe wet verplicht gemeentes en bedrijven meer te doen om mensen aan werk te helpen, ongeacht hun opleiding of eventuele beperking. Het kabinet denkt dat gemeentes dat op lokaal niveau beter en goedkoper kunnen en bezuinigt op de kosten. Daar draaien gemeentes voor op, als ze niet genoeg werk scheppen.
Van de Burgt ziet het niet als een ordinaire bezuiniging: "Ik sta achter de gedachte, dat mensen naar vermogen moeten kunnen werken. Voor de meest kwetsbare groep kunnen we als gemeentes zelf veel doen, maar ook de bedrijven zullen meer aangepast werk moeten aanbieden". Als dat niet lukt lopen de kosten voor gemeentes fors op.

Quotering

Om bedrijven min of meer te dwingen om ook mensen met een beperking in dienst te nemen komt het kabinet met quoteringsregeling. Daar heeft de wethouder wel z'n twijfels over: "Bij een groot bedrijf als Albert Heijn lukt dat wel, daar heeft 5% van de werknemers een handicap. Maar zo'n quotering kun je niet zomaar aan elk bedrijf opleggen".
Hij benadrukt dat er voor de ongeveer 1500 mensen, die momenteel actief zijn bij Drechtwerk, weinig tot niets verandert: "veel mensen schrikken al gauw, als ze horen dat er van alles veranderd wordt. Maar ze kunnen gerust zijn; de veranderingen gelden vooral voor mensen, die zich volgend jaar bij het nieuwe loket komen melden".