nieuws

'Kritisch rapport CO2-opslag bewust verzwegen'

ROTTERDAM - Een kritisch rapport over de ondergrondse opvang van CO2 is door het stadsbestuur van Rotterdam bewust onder de pet gehouden. Dat heeft de gemeente gedaan omdat de belangen in de haven te groot waren en omdat de bouw van twee kolencentrales al was begonnen.

Dat zegt professor Rotmans van de Erasmus Universiteit, één van de opstellers van het rapport. Hij zegt in het rapport dat de techniek nog niet ver genoeg ontwikkeld is om van het project een succes te maken.

Leefbaar Rotterdam

Volgens Rotmans waren toenmalig wethouder Harbers (VVD) en oud-voorzitter Ruud Lubbers van het klimaatprogramma verantwoordelijk voor het binnenskamers houden van het onderzoek.
De zaak kwam aan het rollen doordat Leefbaar Rotterdam de hand heeft weten te leggen op het rapport. Volgens Leefbaar zou de bouw van de centrales mogelijk niet doorgegaan zijn, als het rapport naar buiten was gekomen.

'Niet geheim gehouden'

Wethouder Van Huffelen van Rotterdam ontkent dat het rapport met opzet geheim is gehouden.
Volgens haar waren de waarschuwingen over CO2-opslag die in het onderzoek staan algemeen bekend en worden documenten niet altijd openbaar gemaakt. Daarnaast zegt Van Huffelen dat de gemeenteraad in die jaren uitgebreid over de gevaren heeft gesproken.
Lees ook: