nieuws

Vergeten Verhalen: Winterhulp Nederland

ROTTERDAM - Oorlogstijd is natuurlijk een barre tijd, maar oorlogstijd in wintertijd is nog een graadje erger. Nederlandse hulporganisaties moesten het veld ruimen voor Winterhulp Nederland, dat naar Duits voorbeeld wordt opgericht door rijkscommissaris Seyss-Inquart. Via loterijen en collectes zamelt de Winterhulp geld in om behoeftige Nederlanders van voedsel en kleding te voorzien. Die inzameling werd aantrekkelijk gemaakt door spaarobjecten, omdat Nederlanders van die verzamelaars zijn. Daarbij... wie wel en niet gaf, werd geregistreerd.
Luister naar Johan van der Hoeven van het Oorlogsverzetsmuseum: