nieuws

'Nu al veel mis bij Nedstaal Alblasserdam' +VIDEO

ROTTERDAM - De gemeente Alblasserdam is tegen het plan van het bedrijf Nedstaal om asbesthoudend staalschroot te gaan verbranden. Nedstaal voldoet niet aan de eisen en blijkt bovendien nu al meer schadelijke stoffen uit te stoten dan is toegestaan.
De gemeente heeft het bedrijf laten onderzoeken nadat het zijn plannen voor de verbranding van het staalschroot had ingediend. Volgens bureau Mobilisation dat het onderzoek uitvoerde, zijn er ernstige twijfels of de filters op de schoorstenen van de fabriek wel asbestdeeltjes tegen kunnen houden.

Kwik, zink, fijnstof

Het onderzoek bracht ook bestaande gebreken aan het licht: Mobilisation mat bij het bedrijf te hoge waarden kwik, zink en fijnstof. Volgens burgemeester Bert Blase zijn de overschrijdingen niet zodanig dat ze risico's opleveren voor de gezondheid van omwonenden, maar het onderzoek boezemt de gemeente bepaald geen vertrouwen in.
Uiteindelijk beslist de Omgevingsdient Zuid-Holland Zuid of Nedstaal een vergunning krijgt voor de verbranding van asbesthoudend staalschroot. Alblasserdam wil zo snel mogelijk van deze provinciale dienst horen hoe het toezicht op Nedstaal is geregeld.

Nedstaal: niks aan de hand

Het plan van Nedstaal brengt veel ophef teweeg in Alblasserdam. Een aantal informatiebijeenkomsten kon de ongerustheid niet wegnemen.
De directie van Nedstaal kan zich niet vinden in het onderzoek. Volgens het bedrijf is de uitstoot van stoffen wel degelijk binnen alle normen en kloppen de conclusies van Mobilisation dus niet. Nedstaal zegt de procedures af te wachten.

Omgevingsdienst reageert later

De Omgevingsdienst heeft toegezegd zo snel mogelijk naar de veronderstelde gebreken te gaan kijken. Een inhoudelijke reactie volgt pas wanneer alle betrokken partijen hun mening hebben gegeven. Tot 21 januari kunnen zienswijzen worden ingediend.