nieuws

Oudste dijk van Rotterdam ontdekt

ROTTERDAM - Archeologen hebben op de plek van het vroeger Stadskantoor sporen van een van de oudste dijken van Rotterdam ontdekt. Mogelijk is de dijk rond het jaar 1200 aangelegd, nog voordat in het poldertje Rotterdam een stad verrees.
Het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) is tussen het Rodezand en het Haagseveer bezig met opgravingen. De archeologen dachten al langer dat ergens aan de westrand van de toenmalige polder een dijk moet hebben gelegen, maar ze wisten niet waar die lag.

Dagelijks leven

Naast de dijk hebben de onderzoekers ook funderingen, muren en afvalputten aangetroffen. Die resten stammen uit de periode 1400-1800.
Ook kwamen aardewerk, glas en metalen voorwerpen uit de modder tevoorschijn die een beeld geven van het leven in vroeger tijden (zie foto's). Zo vonden de archeologen een 17e eeuwse rammelaar, een zogeheten Rinkelbel. Een andere opmerkelijke vondst is een houten pop uit de 18e eeuw. Die werd gevonden in een afvalput uit dezelfde tijd.
De zoektocht naar interessante historische zaken gaat voorlopig door. Vanaf 3 februari is in het informatiecentrum aan de Meent een kleine tentoonstellingen van de vondsten.