nieuws

Vervuilde grond onder locatie Stadskantoor

TIMMERHUIS
TIMMERHUIS
ROTTERDAM - In de grond van de bouwput van het voormalige Stadskantoor Rotterdam aan De Meent is vervuiling aangetroffen. Het gaat om creosootteer, dat vroeger werd gebruikt om hout duurzamer te maken.
Bij graafwerkzaamheden werd een oliegeur opgemerkt, waarop direct monsters zijn genomen van de grond. Er is nu circa 25 kubieke meter vervuilde grond gevonden en er wordt onderzocht hoeveel de vervuiling in totaal beslaat.

'Geen gevaar voor omgeving'

De grond wordt de komende weken verwijderd door aannemer Heijmans. Doordat het direct wordt afgezonderd en verwijderd is er geen gevaar voor de omgeving.
Creosootteer kan bij langdurige blootstelling gevaar voor de gezondheid opleveren en kan ook bij aanraking gevaarlijk zijn. De bouwvakkers werken in de bouwputin beschermende kleding.

Oplevering

Tot 1 november 2001 werd creosootteer in Nederland nog gebruikt om levensduur van hout te verlengen. Sindsdien is het verboden vanwege de schadelijke effecten. Hoe de vervuiling op de locatie terecht is gekomen is niet bekend.
Heijmans weet nog niet over de vervuiling gevolgen heeft voor de opleveringsdatum van het nieuwe Timmerhuis. Die staat gepland voor medio 2015.