Sliedrecht: provincie faalde bij handhaven asbeststort

Het gemeentebestuur van Sliedrecht is boos op de provincie Zuid-Holland. De provincie zou gefaald hebben bij het handhaven en controleren van de stort van asbest op de stortplaats Derde Merwedehaven. Een onderzoek van TNO naar de asbeststort zou bovendien niet volledig zijn uitgevoerd.

In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft TNO vorig jaar op verzoek van Sliedrecht een onderzoek uitgevoerd naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven. Hierom was gevraagd omdat er tussen 2003 en 2010 meer onverpakt asbest was gestort dan de provincie aan Sliedrecht had laten weten.

Onvoldoende inzicht
Sliedrecht heeft het onderzoek van TNO voorgelegd aan de extern milieu-adviseur Johan Vollenbroek. Deze komt tot een aantal opmerkelijke conclusies. Het TNO-onderzoek levert nauwelijks meer op dan al bekend was. Dit wordt veroorzaakt doordat TNO alleen in de archieven van de provincie heeft mogen kijken en niet in die van stortplaatsexploitant Delta. Volgens Sliedrecht is het onderzoek daarom niet volgens de opdracht uitgevoerd en kan er op deze manier niet worden bepaald of de asbeststort gevaren heeft opgeleverd voor de inwoners van Sliedrecht en omstreken.

Toezicht en handhaving onvoldoende
Sliedrecht stelt verder dat de provincie steken heeft laten vallen bij de controle en het handhaven op het storten van het asbest. In een aantal gevallen zijn overtredingen niet gevolgd door een handhavingsactie. Eerder werd bekend dat er tussen 2003 en 2010 ruim 131.000 ton asbest onverpakt gestort was. TNO heeft niet kunnen onderzoeken of er in de periode daarvoor, tussen 1990 en 2002 ook asbest is gestort.

Geen asbestmetingen
Ook is de verplichting tot het doen van asbestmetingen in de buitenlucht door de provincie niet gehandhaafd. Dit had volgens het stortplan elke drie maanden moeten gebeuren, in ieder geval tussen 2003 en 2007. De provincie heeft zelf tussen 2002 en 2010 ook geen asbestmetingen in de buitenlucht laten uitvoeren.

Aanvullend onderzoek
De gemeente Sliedrecht wil daarom dat er aanvullend onderzoek komt. In ieder geval zou TNO inzicht moeten krijgen in de archieven van Delta. In de brief schrijft de gemeenteraad: “De raad hecht hieraan,omdat accepteren van een niet conform de opdracht uitgevoerd Feitenonderzoek het bij onze, en ook uw, burgers bestaande beeld van een nalatige overheid onnodig voedt.”

Sliedrecht wil ook weten van de provincie hoe deze het eigen handhavingsverleden beoordeelt en welke gevolgen hieraan verbonden worden. Een vertegenwoordiger van de gemeente zal de verontwaardiging van Sliedrecht toelichten tijdens de commissievergadering Verkeer & Milieu van Provinciale Staten.

Deel dit artikel: