nieuws

Onderzoek: Misstanden moskee-internaten jarenlang gedoogd

ROTTERDAM - De moskee-internaten in Rotterdam hebben jarenlang de brandveiligheidsregels aan hun laars gelapt. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken die NRC Handelsblad en RTV Rijnmond bij de gemeente Rotterdam hebben opgevraagd. Controlerende instanties en de gemeente waren laks bij het handhaven van de regels.
RTV Rijnmond en NRC Handelsblad hebben de vertrouwelijke stukken opgevraagd met behulp van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) omdat Rotterdam ze niet beschikbaar wilde stellen.
In Rotterdam zijn voor zover bekend bij de gemeente Rotterdam nog drie moskee-internaten actief: Iskender Pasa in de Insulindestraat, bij de Fatih moskee in de Polderstraat en bij de Merkez moskee in de Duyststraat. In totaal zitten er ruim honderd kinderen op die onder meer koranles krijgen.
Het internaat van de Gultepe Moskee in de Erasmusstraat werd in maart vorig jaar opgeheven. Het internaat in het Wooncentrum aan de Diergaardesingel bleek na controle opgeheven te zijn.
Uit de meer dan tweeduizend pagina’s tellende dossiers wordt duidelijk dat de brandweer en de Dienst Toezicht Gebouwen onvoldoende optraden en misstanden vaak op hun beloop lieten: ze handhaafden de uiterste termijnen niet waarbinnen de problemen hadden moeten worden opgelost.
Tegengestelde conclusies
De conclusies van RTV Rijnmond en NRC Handelsblad staan haaks op de officiële verklaring van het Rotterdamse stadsbestuur. Dat schreef op 15 november vorig jaar in een brief aan de gemeenteraad dat bij de vijf onderzochte moskee-internaten ‘in alle gevallen sprake is van een brandveilige situatie’ en: ‘Tevens wordt in alle gevallen voldaan aan de relevante vergunningseisen.’
Volgens het college werden af en toe kleine tekortkomingen geconstateerd bij de moskee-internaten, maar daar werd ‘op gepaste wijze handhavend opgetreden.’
In een brief aan de gemeenteraad op 15 januari blijft het college bij zijn standpunt dat er met de brandveiligheid in de internaten niets mis is en dat de controlerende instanties in het verleden hun werk goed hebben gedaan.
NRC Handelsblad
De eerste brief van het stadsbestuur volgde op een artikel in NRC Handelsblad over de problemen met de drie Rotterdamse moskee-internaten . De panden zouden niet altijd veilig zijn en er zouden geen heldere kwaliteitseisen worden gesteld aan de internaten. Begeleiders hoeven bijvoorbeeld geen verklaring van goed gedrag te hebben.
NRC Handelsblad schreef destijds dat de gemeente Rotterdam en de deelgemeenten de situatie door de vingers zagen. Dat wordt bevestigd na bestudering van de vertrouwelijke stukken.
“Het had mis kunnen gaan”
Op verzoek van RTV Rijnmond heeft brandveiligheids-expert Nico Scholten de vertrouwelijke stukken doorgenomen. Scholten is al dertig jaar actief in de bouwwereld. Hij schreef mee aan het zogenoemde bouwbesluit in 1992 en adviseerde de gemeente Rotterdam bij het brandveilig bouwen van de nieuwe markthal.
Over de brandveiligheid in de internaten is hij duidelijk: “Het is zeker tijdelijk brandonveilig geweest. Het had mis kunnen gaan. We hebben in Nederland regels en daar zit een onderbodem aan; daar is niet aan voldaan. De problemen hadden binnen de gestelde termijn opgelost moeten worden, maar dat is tijdenlang niet gebeurd.”
“Gemeente moet regierol pakken”
De dossiers noemt Scholten chaotisch. Daarnaast heeft de gemeente geen regie genomen: “Er is geen heldere lijn. De moskee-internaten hebben te maken met verschillende controlerende instanties die elkaar regelmatig tegenspreken.”
Scholten vindt dat daarom dat de betrokken deelgemeentes, de brandweer, de Dienst Toezicht Gebouwen en de bestuurders van de internaten zo snel mogelijk om tafel moeten.
“Als je als gemeente de regierol niet op je neemt, blijft het deze chaos,” aldus Scholten.
(met dank aan Joly van der Spek)