nieuws

Deelgemeenten traden niet op tegen moskee-internaten

De Fatih moskee (archief)
De Fatih moskee (archief)
ROTTERDAM - Honderden jongeren hebben in Rotterdam jarenlang in mogelijk brandonveilige moskee-internaten geslapen. Uit onderzoek van RTV Rijnmond en NRC Handelsblad blijkt dat in de meeste gevallen de internaten geen vergunning hadden om mensen te laten overnachten.
Soms werd een tijdelijke vergunning verstrekt door de deelgemeente, al dan niet met de voorwaarde de brandveiligheid in orde te maken. Maar de controlerende instanties grepen niet in als dat laatste niet gebeurde.
De toezichthouders wisten niet van elkaar wat ze deden en werkten langs elkaar heen. Ze spraken elkaar regelmatig tegen. Zo kon het gebeuren dat honderden jongeren jarenlang in onveilige ruimten hebben geslapen.

Vertrouwelijke stukken

Deze conclusies trekken RTV Rijnmond en NRC Handelsblad na bestudering van een groot aantal vertrouwelijke stukken die te maken hebben met de brandveiligheid en de vergunningen van de Rotterdamse moskee-internaten. In totaal gaat het om meer dan tweeduizend pagina’s aan documenten.
De gemeente Rotterdam moest de vertrouwelijke informatie afgeven nadat RTV Rijnmond en NRC Handelsblad succesvol een beroep hadden gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur.
In vijf moskee-internaten hebben de afgelopen jaren regelmatig jongens en meisjes geslapen. Ze waren tussen de 10 en 20 jaar oud. Op dit moment zijn er nog zeker twee internaten open: de Iskender Pasa moskee en het meisjesinternaat van de Fatih moskee.
Hieronder de feiten van twee moskee- internaten, na onderzoek van de vertrouwelijke stukken:

Het jongensinternaat van de Iskender Pasa moskee

In 2001 wordt de tweede verdieping van de Iskender Pasa moskee aan de Insulindestraat in Rotterdam Noord ingericht als jongensinternaat. Er worden 20 bedden geplaatst; drie jaar later komen er 30 bedden bij.
Er is een speciale vergunning met logiesfunctie nodig om mensen te laten slapen. Daar horen ook strengere brandveiligheidseisen bij.
De deelgemeente Noord verleent alleen een vergunning voor het gebruik van de moskee, niet voor het slapen in het internaat. Toch laat het bestuur van de Iskender Pasa moskee de leerlingen op het internaat overnachten. De moskee overtreedt daarmee de wet, maar de deelgemeente grijpt niet in.

Brandmeldingsinstallatie defect

Tussen 2001 en 2012 controleert de brandweer het internaat tientallen keren. De inspecteurs constateren herhaaldelijk dat het gebouw een aantal gebreken vertoont waardoor brandveiligheid niet in orde is.
Zo zijn deuren niet brandwerend, werkt de brandmeldingsinstallatie niet goed en is er geen logboek.
Ook nu treedt de deelgemeente Noord niet op: er worden geen boetes opgelegd en het internaat wordt niet gesloten.
Meisjes-internaat Fatih moskee
Bij het meisjesinternaat in Rotterdam-Zuid is de situatie niet veel anders. In het gebouw aan de Polderstraat slapen sinds 1996 meisjes tussen 10 en 20 jaar. Er staan ongeveer zestig bedden. Ook hier heeft de brandweer tientallen keren inspecties uitgevoerd.
De eerste waarschuwingen van de brandweer dateren uit 1996. Toch verstrekt de deelgemeente Feijenoord tussen 1998 en 2006 regelmatig een tijdelijke vergunning voor een logiesfunctie.
Brandweer weet van niets
In die periode komt de brandweer vaak langs in de Polderstraat en telkens worden tekortkomingen geconstateerd. Deze worden pas na meerdere waarschuwingen verholpen.
In 2007 wordt tijdens een inspectie duidelijk dat er dertig kinderen permanent slapen, terwijl de brandweer van niets weet. De Fatih moskee vraagt opnieuw een vergunning aan waarin de logiesfunctie is opgenomen, maar de deelgemeente wijst de aanvraag af en geeft geen toestemming voor de overnachtingen.
Net als de Iskender Pasa moskee, gaat ook de Fatih moskee onverstoorbaar door met het laten logeren van de leerlingen. En ook hier treedt de deelgemeente niet op.
In 2011 en 2012 constateert de brandweer opnieuw dat het gebouw niet aan de brandveiligheidsvoorschriften voldoet.
Tot op de dag van vandaag wordt het overnachten in het moskee-internaat door de deelgemeente Feijenoord gedoogd.
(met dank aan Justus Cooiman)