nieuws

Karakus: Onderzoek naar lekkende ambtenaar

ROTTERDAM - Wethouder Karakus van Rotterdam heeft een onderzoek ingesteld naar de ambtenaar die geluidsopnames van ambtelijke overleggen lekte naar het NRC Handelsblad. In de gesprekken worden de problemen met de brandveiligheid bij het moskee-internaat aan de Polderstraat besproken.
Het NRC publiceerde de transcripties woensdag in de krant. Het gaat om een vertrouwelijk overleg tussen onder meer een vergunningsmedewerker en een beleidsmedewerker die hun zorgen uiten over de veiligheid bij het internaat.

'Onfatsoenlijk''

Volgens Karakus is het onfatsoenlijk om collega's op te nemen tijdens een intern overleg: "Ambtenaren moeten vrij kunnen spreken", aldus de wethouder. Ook wordt uitgezocht of het lekken zelfs strafbaar is.
Tijdens een eerste debat over de brandveiligheid bij moslim-internaten waren meerdere fracties donderdag verbaasd over de lekkende ambtenaar. Het inhoudelijke debat over de brandveiligheid volgt later.

Brandveilig

Karakus liet in het debat wel duidelijk merken nog steeds achter zijn uitspraken te staan dat de internaten altijd voldoende brandveilig zijn geweest.
Hij erkent gebreken bij de controles en de handhaving. Maar volgens de wethouder zijn er nooit adviezen van de brandweer geweest om internaten direct te sluiten.