nieuws

Waar komt de naam Barendregt vandaan?

10-02-Barendrecht.jpg
10-02-Barendrecht.jpg
ROTTERDAM - Tijdens de uitzending van Vraag Het De Bieb van zaterdag 26 januari 2013 werd de volgende vraag gesteld:Meneer Barendregt: Mijn eigen achternaam is Barendregt en ik vraag mij af waar die verbastering vandaan komt?Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag Het De Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.
Op 28 januari 2012 ook gesteld:
Achternamen kennen al een eeuwenlange ontwikkeling. In de 15e en 16e eeuw zijn nog heel weinig achternamen in de geslachten. In de loop van de 17e en vooral 18e eeuw neemt het gebruik van achternamen sterk toe. Hoe zuidelijker men komt hoe ouder de vaste geslachtsnamen zijn. In de Zuidelijke Nederlanden is omstreeks 1500 een familienaam, die van vader op zoon overgaat geen unicum. In Groningen en Friesland kwamen rond 1600 nauwelijks familienamen voor.
Veel achternamen zijn afgeleid van beroepen of geografische aanduidingen.
Voor het kunnen bijhouden van een geregelde burgerlijke stand is een belangrijke voorwaarde, dat een ieder een vaste naam heeft, zodat persoonsverwisselingen niet kunnen voorkomen of althans in zo sterk mogelijke mate worden vermeden. Met het oog op dit belang gelast een keizerlijk decreet van 18 augustus 1811 (onder Napoleon) dat allen die in Holland nog geen vaste naam hebben, er binnen een jaar een moeten aannemen.
Doordat men verplicht werd een naam aan te nemen is men dit niet steeds stipt nagekomen. Men heeft haar in veel gevallen als een onnodige bezettingsmaatregel beschouwd met als gevolg dat men de maatregel op twee manieren boycotte. Ten eerste door geen naam te laten registreren en ten tweede door in de keuze van de naam – dikwijls een wonderlijke of lachwekkende – een protest te laten horen. Maar in meerderheid van de gevallen gaven mensen hun bestaande of een voor de hand liggende naam op.