nieuws

Wat is een schutbankhouder?

Vraagteken-VHDB-zelfvragen
Vraagteken-VHDB-zelfvragen
ROTTERDAM - Tijdens de uitzending van Vraag Het De Bieb van zaterdag 2 februari 2013 werd de volgende vraag gesteld:Inge Burger uit Brielle: Ik zou graag willen weten wat een schutbankhouder is. Het lijkt een beroep omdat je benoemd wordt.Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag Het De Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.
In de Gooi- en Eemlander van dinsdag 31 oktober 1922 werd melding gemaakt van de benoeming door de burgemeester van Eemnes van dhr. Ruizendaal tot schutbankhouder, dus wij nemen aan dat het een gemeentelijke functie was.
Vermoedelijk had die functie te maken met de inning van een soort gemeentelijke heffing, want:
De Eemnesser polder stond vroeger bekend om de zeer goede kwaliteit van het hooi. Ieder jaar werd de polder n.l. dichtgeslibd met zeeklei van de toenmalige
Zuiderzee en hierdoor groeide er erg goed gras, wat later hooi werd. .
Het hooi werd gebracht door geheel Nederland. Eet gebeurde weleens dat er vee kwijt was, dat was weggelopen ofzo, de vinder bracht het vee dan naar een z.g. schutbank. Hoe langer het vee daar bleef, hoe meer de eigenaar moest betalen.
Uit waren een paar verhaaltjes, vooral van het vroegere Eemnes, verteld door de Heer H.C.Eek.
Uit het volgende artikel, uit 1924 uit genoemde krant blijkt dat dit een gemeentelijke instelling was en dat de lokatie blijkbaar kon variëren:
Een paard gevonden.
_Een niet dagelijks voorkomend artikel is gisteren ten politiebureele in het register der
gevonden voorwerpen ingeschreven, nl. een paard, dat door den chef- gemeentewerkman,ƒ. Terweijden, is aangetroffen in een der tuinen aan den Engweg, alhier, en waarvan men de herkomst niet kan nagaan, althans de
eigenaar van dit rossinant is ten eenenmale onbekend. In afwachting, dit er naar dit gevonden voorwerp navraag komt, heeft men het paard in de schutbank geplaatst, in 'dezen de stal van onze brandspuit op het distributieterrein