nieuws

'Onderzoek functioneren Omgevingsdienst ZHZ'

ROTTERDAM - Het Actiecomité Asbest Nee heeft dinsdagavond bij de Drechtraad gepleit voor onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).
De Drechtraad, waarin raadsleden zitten uit Dordrecht en vijf omliggende plaatsen, voelt wel voor zo'n onderzoek. Maar volgens de Zwijndrechtse wethouder Henk Mirck, verantwoordelijk portefeuillehouder in het Drechtstedenbestuur, kan de Drechtraad zoiets niet afdwingen.
"De Drechtraad heeft geen enkele formele relatie tot de Omgevingsdienst", zegt hij, "alleen de individuele gemeenteraden kunnen zo'n onderzoek eisen, want die zijn klant en eigenaar van de dienst. Maar als het bestuur hebben we al zelfreflectie aangekondigd".
Om de impasse te doorbreken riep de Drechtraad de milieuwethouders van de zes Drechtsteden op, om een onderzoeksopdracht te formuleren en die binnenkort voor te leggen aan alle gemeenteraden. Een motie daartoe werd unaniem aangenomen.
Zaakje stinkt
Zo'n onderzoek naar het eigen functioneren, dat dan uitgevoerd wordt door de wethouders, die namens hun gemeente in het bestuur van de OZHZ zitten, is volgens hem een logischer eerste stap: "tenzij je de zaak niet vertrouwt, maar die conclusie kun je nu nog niet trekken".
De actievoerders uit Alblasserdam hebben die conclusie juist wel getrokken: "Nedstaal stinkt letterlijk en het hele zaakje met de omgevingsdienst figuurlijk ook", zegt woordvoerder Dirk Meiners. Het comité zegt nu overal waar nodig voor onafhankelijk onderzoek te gaan pleiten.

Fouten

Nadat het Alblasserdamse Nedstaal een plan lanceerde om asbesthoudend schroot te gaan omsmelten, liet de gemeente Alblasserdam tegenonderzoek doen. Daaruit bleek dat de OMZH, de vroegere Milieudienst, nogal wat fouten maakte bij de beoordeling van het plan.
Ook staat in het rapport dat de OZHZ tekort schiet in controle en handhaving op de uitstoot van diverse stoffen bij Nedstaal. De gemeenteraad van Alblasserdam wil één en ander tot de bodem uitgezocht zien en keerde zich tegen het plan van Nedstaal.

In opspraak

Ook bij leden van andere gemeenteraden in de Drechtsteden heeft het vertrouwen in de Omgevingsdienst een zware knauw opgelopen, zo bleek gisteravond. De dienst kwam eerder al in opspraak door controles bij DuPont en de Derde Merwedehaven.