nieuws

Provincie wil hoofdpijndossier Derde Merwedehaven sluiten

ROTTERDAM - De provincie Zuid-Holland wil de langlopende discussies over de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht definitief afsluiten.
In een debat woensdagmiddag zei de verantwoordelijk gedeputeerde Jansen dat alle betrokkenen moeten werken aan een 'toekomstgerichte houding'.

25 jaar

Op de stortplaats is de afgelopen 25 jaar van alles misgegaan, qua vergunningsverlening, controle en handhaving. Ook bleek er een veelvoud aan asbesthoudend afval gestort, dan jarenlang werd aangenomen. Mogelijk was dat zelfs illegaal.
Dat alles staat in het feitenonderzoek, waarvoor Gedeputeerde Staten opdracht gaven in september 2011. Het leverde weinig nieuwe informatie op.

Strafrechtelijk onderzoek

Gedeputeerde Janssen denkt dat hooguit nog het strafrechtelijk onderzoek, dat het Openbaar Ministerie verricht, nieuw licht op de zaak kan werpen. De Provinciale Staten bleken dat woensdag met hem eens.
De Statenleden spraken uit, dat het in dit dossier allemaal niet gegaan is zoals het moest. Consequenties of lering voor de toekomst werden nauwelijks getrokken. Dat gebeurt wellicht nog in maart, bij de laatste vergadering over het feitenonderzoek.

Teleurgesteld

Op de publieke tribune zaten actievoerders van de Werkgroep Derde Merwedehaven en de gemeenteraad van Sliedrecht. Die toonden zich teleurgesteld, dat er niet mèèr gedaan wordt om gegevens over asbeststort te achterhalen.
Hoewel de Dordtse stortplaats op 1 januari gesloten is, vindt het Sliedrechtse raadslid Timo Pauw niet dat er ook figuurlijk zand over heen kan: "daarvoor zijn er teveel vragen en ongerustheid in Sliedrecht, zowel in onze Raad als bij de bevolking".