nieuws

Tumult in de kerk: het Vlaardings Zangverschil

ROTTERDAM - Het liep in 1775 volledig uit de hand: de strijd tussen de snelzangers en de langzame zangers in Vlaardingen. Met tumult in de kerk en vechtparijen op de Markt tot gevolg.
De oorzaak is een nieuwe manier van psalmen zingen. Vlaardingen is verdeeld in twee kampen, de voor- en tegenstanders van een nieuwe, snelle manier van het zingen van psalmen in de kerk.
Voorzanger Anthonie Buiteweg is fel tegen de nieuwe zangmethode en stadsschoolmeester Hendrik van Keulen gaat er juist voortvarend mee aan de slag.
Het resultaat is een janboel in de kerk. De 'nieuwe' en 'oude' zangers zingen door elkaar, brengen elkaar van de wijs en er wordt zelfs hard geschreeuwd om elkaar te overstemmen.
De strijd duurt enkele jaren. De rust keert pas terug als voorszanger Buiteweg wordt ontslagen.