nieuws

Wat willen we weten? Waarom roepen we leve de koningin en dan 3x hoera?

15-12-Koningin.jpg
15-12-Koningin.jpg
ROTTERDAM - Tijdens de uitzending van Vraag Het De Bieb van zaterdag 2 februari 2013 vroegen wij aan de luisteraar: Waarom roepen we leve de koningin en dan 3x hoera. Waarom 3 maal hoera en niet 1 keer?
'Leve de koningin'. Die uitroep klinkt na het uitspreken van de troonrede. De eerste keer gebeurde dat in 1897 en, anders dan nu het geval is, was het niet de voorzitter, maar het oudste lid in kamerjaren, dat deze huldeblijk aanhief. Jarenlang was dat oudste lid generaal Duymaer van Twist. Pas sinds 1946 is het de voorzitter van de Verenigde Vergadering die de toejuiching (die wordt gevolgd door het driewerf 'hoera') inleidt.
Maar waarom dan drie keer hoera?
Het getal drie heeft een grote godsdienstige en symbolische betekenis en we zien dat overal terug komen.
In de Bijbel komt het getal heel vaak voor: Er kwamen drie koningen bij het Christuskind, De opstanding was op de derde dag, de drieëenheid, dat overigens als begrip in later tijden aan de bijbel is toegevoegd.
Drie symboliseerde in de Bijbel de overtreffende trap: het hoogste, het grootste, het uiterste, met name wanneer gesproken wordt over 'driemaal' iets doen. Verder komen we het getal drie op allerlei manieren tegen: driemaal scheepsrecht, vroeger hadden we de grote 3 cabaretiers, Wim Kan, Wim Sonneveld en Toon Hermans, er staan altijd 3 atleten op een Olympisch podium, Maar er zijn nog veel meer situaties te bedenken waarbij het getal 3 een belangrijke rol speelt. Zie bv.: Grant, John - Het groot getallenboek.