nieuws

Onderzoek: pedagoog op sportclub helpt

ROTTERDAM - Een pedagogisch coördinator kan de sfeer op een sportclub positief beïnvloeden. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van Verwey-Jonker dat dinsdagmiddag is gepresenteerd aan de gemeente Rotterdam.
Twee voetbalclubs in Rotterdam-IJsselmonde kregen twee jaar lang hulp van een pedagoog. De resultaten zijn positief te noemen. Volgens onderzoeker Niels Hermens is het vooral zinvol om pedagogen in te zetten bij clubs waar weinig gedragsregels zijn of waar de gedragsregels onbekend zijn.
Gedragsproblemen herkennen
Dankzij de inzet van de pedagogisch coördinator leerden trainers gedragsproblemen herkennen, verbeterde de sfeer tijdens trainingen en wedstrijden en werden clubregels weer nageleefd.
Spelers positief
Ook de trainer en de spelers zijn positief over de inzet van de sportpedagoog. Bij de voetbalvereniging DRL was de sfeer op het veld niet altijd even goed. "We hadden vaak ruzie en dan kregen we een rooie kaart", vertelt één van de spelertjes. Sinds de inzet van de pedagoge gaat het beter. "We hebben een codewoord afgesproken, dan moet iedereen zijn mond houden", vertelt een andere speler uit het jeugdteam.
Ook buiten sportclub
Behalve voor rust op het veld, blijkt de sportpedagoog ook buiten de sportclub hulp te kunnen bieden. Als gedragsproblemen van een pupil ernstig blijken te zijn, wordt door de sportclub en de pedagoog contact gezocht met ouders en school.

Onderzoekers van Verwey-Jonker adviseren de gemeente Rotterdam de proef uit te breiden.