nieuws

Adrianalaan: vreemde eend in de bijt

ROTTERDAM - De Adrianalaan in Rotterdam-Schiebroek valt wat naam betreft uit de toon in de wijk. In de buurt hebben alle straten namen van bloemen en bomen. De Adrianalaaan ligt bijvoorbeeld bij de Kastanjesingel, de Lijsterbeslaan, Ribeslaan en Lindesingel.
De naam Adrianalaan stamt uit de 19e eeuw. De laan is aangelegd als pad. Naamgever is Adriana Erkina van Beek. Zij is de echtgenote van Johannes Ruis, eigenaar van de grond. Hij heeft er een boerenbedrijf. Op zijn land heeft Johannes Ruis een pad laten aanleggen waarlangs een paar arbeiderswoningen werden gebouwd. Dat pad noemde hij naar zijn vrouw Adriana.
In het jaar 1913 heeft Johannes Ruis zijn boerenbedrijf van de hand moeten doen. De Adrianalaan is ondergebracht in een vereniging van gezamenlijke eigenaren. Deze voorloper van huidige VvE's van bijvoorbeeld appartementencompexen zorgt ervoor dat het slecht begaanbare pad wordt bestraat en verbreed.
De vereniging van gezamenlijke eigenaren vergadert regelmatig. Het notulenboek (foto) is bewaard gebleven en ligt bij het Stadsarchief Rotterdam.
De Adrianalaan is in 1924 door de gemeente Schiebroek overgenomen. De gemeente Schiebroek is in 1941 geannexeerd door Rotterdam.