nieuws

Waarom huppelt een mus wel en loopt een spreeuw gewoon?

musje
musje
ROTTERDAM - Tijdens de uitzending van Vraag Het De Bieb van zaterdag 23 februari 2013 werd de volgende vraag gesteld:Joop Lelieveld uit Rijswijl: ‘Waarom huppelt een mus wel en loopt een spreeuw gewoon?’ Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag Het De Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.
Dit is een lastige kwestie die biologen en vogelkenners al lang bezighoudt.
Ten eerste is het zo dat hoe groter de vogel, hoe groter de kans dat hij loopt i.p.v. hipt. Hippen kost meer energie (vooral bij grote vogels) dus moet er een goede reden zijn om dat te doen. Maar aasgieren hippen soms ook en uilen eveneens.
Insectenetende vogels hippen minder omdat een vogel door te hippen zijn prooi kan wegjagen. Hippende mussen eten vooral zaden. Spreeuwen eten ook insecten. Maar er zijn ook insectenetende vogels die hippen.
Soms ligt het ook aan de situatie: een kraai zal voor een aankomende auto snel weghippen i.p.v. lopen omdat dat sneller gaat. En van tak naar tak lopen is ook lastiger dan van tak naar tak hippen.
Zoals zo vaak is er geen eensluidende verklaring, maar is het een combinatie van aantal van bovengenoemde factoren.