nieuws

Erasmus MC: Bypass beter dan dotteren

ROTTERDAM - Bij een bepaalde groep patiënten is een openhartoperatie (bypass) beter dan dotteren. Dat blijkt uit een onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam.
De patiënten hebben een aanzienlijk grotere kans om de ingreep te overleven als ze geopereerd worden dan als ze gedotterd worden. Ook is de kans dat patiënten een nieuwe vernauwing of hartinfarct krijgen kleiner na een bypass.

The Lancet

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Het gaat om patiënten met ernstige verstoppingen of vernauwingen aan de kransslagaders.
Voor het onderzoek keek hoogleraar Pieter Kappetein van het Erasmus MC naar een groep van 1800 van deze patiënten met ernstige vaatafwijkingen. Van de mensen die een bypass
hadden gekregen, overleed 5,3 procent binnen vijf jaar aan een hartinfarct. Bij de gedotterden was dat 9 procent.

Ingrijpender

Bij een bypassoperatie wordt met een stukje ader uit bijvoorbeeld het been een nieuwe route gemaakt voor de bloeddoorstroming, om vernauwingen in de kransslagaders heen. Deze ingreep is een stuk ingrijpender dan dotteren en wordt daarom minder vaak uitgevoerd. Bij dotteren worden vernauwingen aangepakt door een ballonnetje op te blazen in de aderen.
Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 38.000 mensen gedotterd. Een bypassoperatie wordt ongeveer 4500 keer uitgevoerd per jaar.