nieuws

Alblasserdam eist opheldering over uitstoot Nedstaal

ROTTERDAM - Alblasserdam eist duidelijkheid over de uitstoot van schadelijke stoffen door het bedrijf Nedstaal. Het gemeentebestuur voelt zich slecht en tegenstrijdig geïnformeerd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de provincie.
In Alblasserdam is onrust ontstaan over de uitstoot van kwik, fijnstof en zink door het bedrijf. Nedstaal wil een omstreden proef doen met het verwerken van asbesthoudend schroot. Vanwege dat plan liet de gemeente de emissies van de fabriek doorlichten.

Rekenfouten

Uit het onderzoek bleek onder meer dat de uitstoot van kwik veel te hoog lag. Volgens de Omgevingsdienst, die in opdracht van de provincie werkt, heeft Nedstaal echter door een rekenfout te hoge waarden doorgegeven en valt de uitstoot toch binnen de normen. Ook zou het bedrijf niet de grenzen voor de uitstoot van fijnstof en zink overschrijden.
De gemeente kan er intussen geen touw meer aan vastknopen. "Wij verbazen ons over al die afwijkende cijfers, het ontbreken van een verklaring en de onduidelijkheid die hierdoor blijft bestaan", schrijft de gemeente nu in een brief aan het provinciebestuur.

Onafhankelijke beoordeling

Zo lang de cijfers niet duidelijk zijn, kan ook de GGD niets zinnigs zeggen over gezondheidsrisico's voor omwonenden. De gemeente vindt dat het vertrouwen "moet worden teruggewonnen" en wil dat een onafhankelijke partij de cijfers beoordeelt.
Alblasserdam blijft tegen het plan voor asbestverbranding en heeft hier dan ook negatief over geadviseerd. De Omgevingsdienst heeft echter het laatste woord over de vergunningaanvraag.