nieuws

'Rotterdamse kinderopvang voldoende gecontroleerd'

ROTTERDAM - Rotterdam voldoet niet aan de vereiste 100 procent-controle op kinderopvang, maar de opvang functioneert goed. Dat zegt de Rotterdamse onderwijswethouder De Jonge. Hij reageert op het nieuws dat Rotterdam volgens de onderwijsinspectie tekortschiet in het toezicht.
Uit cijfers van de onderwijsinspectie blijkt dat 51 gemeenten tekortschieten op het toezicht op crèches en kinderdagverblijven. Maar Rotterdam zegt geen geld te hebben voor een 100-procent-controle.

Steekproefcontrole

"Wij controleren alle nieuwe kinderopvanglocaties, alle kinderopvanglocaties waar gebreken zijn waargenomen en alle peuterspeelzalen één keer per jaar", zegt onderwijswethouder Hugo de Jonge. "De kinderopvanglocaties die in het verleden aan alle regels voldeden, worden steekproefsgewijs gecontroleerd."

Rotterdam is eigenzinnig

Met een risicogerichte aanpak is de gemeente Rotterdam eigenzinnig. Want de onderwijsinspectie schrijft voor dat alle kinderopvanglocaties één keer per jaar onaangekondigd worden gecontroleerd. Daar voldoet Rotterdam niet aan.

Hoge boetes

"Enerzijds is dat een geldkwestie, anderzijds vindt Rotterdam zijn eigen controlesysteem beter", zegt de onderwijswethouder. Rotterdam is in gesprek met de onderwijsinspectie om die hiervan te overtuigen. "Bovendien zijn wij streng in het handhaven zodra wij gebreken constateren. Dan volgen er hoge boetes”, benadrukt wethouder De Jonge.
Eén van de grootste kinderopvangorganisaties in Rotterdam, KindeRdam, onderschrijft het belang van controles en steunt de gemeente Rotterdam in haar risicogerichte aanpak.