nieuws

Havenbedrijf Rotterdam steunt 15 regionale organisaties met cheques van 1000 euro

De organisaties zijn gekozen door middel van briefjes trekken uit een zogeheten 'Hoge Hoed'. Dit gebeurde door de algemene directie van het Havenbedrijf, waarna vijftien organisaties zich rijk mogen prijzen met een flinke som geld. 
Het is de veertiende keer dat het Havenbedrijf met deze actie zijn waardering laat blijken voor medewerkers die zich in hun vrije tijd inzetten voor de samenleving. En bovendien past het ook bij wat het Havenbedrijf wil uitstralen: maatschappelijk betrokken zijn.
Organisaties waarbij medewerkers actief betrokken zijn, komen in eerste instantie in aanmerking voor de sponsoring.