Johan gaat nat - Waterzuivering
Terugkijken

Johan gaat nat - Waterzuivering

10 november 2018 17:15 - 17:36

Johan gaat naar Schiebroek om met de camera een kijkje in het riool te nemen, zodat hij live kan meekijken met de inhoud, die uiteindelijk terecht komt bij de Waterzuivering. Daar bekijkt Johan hoe het afvalwater gereinigd wordt en in de Oude Maas wordt geloosd. Met alle gevolgen van dien...

Johan gaat nat - aflevering 6

15 december 2018 17:15 - 17:35 Zuid-Holland bestaat maar liefst voor een zesde deel uit water. Al dat water biedt kansen voor natuur, recreatie, economie en woon- en werkgelegenheid, maar kent ook een keerzijde. Klimaatverandering kan zorgen voor wateroverlast, maar ook voor een drinkwatertekort. In de zesdelige serie Johan gaat nat verdiept Johan Overdevest zich steeds in een ander onderdeel van het waterbeheer: hoe maken we water schoon, hoe kunnen we ervan genieten en wat betekent de stand van het water voor ons dagelijks leven?

Johan gaat nat - aflevering 5

8 december 2018 17:15 - 17:35 De vijfde aflevering van Johan Gaat Nat staat in het teken van de veiligheid van het water. Johan gaat langs bij De Hollandse IJsselkering om erachter te komen wanneer een stormvloedkering moet worden ingezet. Maar ook verder het land in zijn keringen, zoals de regionale kering in Boskoop. Waarom moeten we ons beschermen tegen slootwater? Op de TU Delft wordt gewerkt aan een modern alternatief voor zandzakken, en de hamvraag is voor Commissaris van de Koning Jaap Smit: zijn we eigenlijk veilig in Zuid-Holland?

Johan gaat nat - Watertransport

1 december 2018 17:15 - 17:36 In aflevering 4 duikt Johan in de wereld van het watertransport. Van en naar de bierbrouwerij van Heineken worden heel wat ingrediënten en drankjes vervoerd. Alle schepen worden met sensoren langs het water goed in de gaten gehouden: hoe lang, zwaar en snel zijn ze? Alles is bekend. En er is een nieuw soort schip dat niet eens een haven nodig heeft om te laden en te lossen... heel handig in de binnenstad.

Johan gaat nat - De beschikbaarheid van zoet water

24 november 2018 17:15 - 17:35 Hoe maak je kraanwater? Johan volgt bij Evides het hele proces van rivierwater naar drinkwater. Ook voor de landbouw en veeteelt is zoet water belangrijk: planten kunnen last hebben van verzilting en op sommige plekken in Zuid-Holland weigeren de koeien te drinken. Daar moet wat aan gedaan worden...