Het eerste wat je hoort als je zegt dat je in Moerdijk woont is; “Dat dorp gaat weg toch?” Het zal maar gezegd worden over de plaats waar je bent geboren, opgegroeid, je kinderen hebt gekregen, waar je hele leven ligt. Met die gedachten hebben programmamakers Mascha de Rooij en Manon Peeters drie maanden hun intrek genomen in het Brabantse dorp. Het verslag hiervan zie je in het programma M&M in Moerdijk.

Om er achter te komen hoe het is om te leven in een dorp dat omsloten ligt tussen een groot industriegebied, een zeehaven en snelwegen, hebben Mascha en Manon geprobeerd zo veel mogelijk mee te krijgen van het dorpse leven. Dit betekent vrijwilligerswerk doen, mee doen met verenigingen, je bijdrage leveren aan de buurtpreventie, op verjaardagsvisite en gebruik maken van de dorpse middenstand.

En gaande weg komen Mascha en Manon erachter dat het leven in Moerdijk wat genuanceerder ligt dan de eerste vrolijke indruk doet vermoeden. Met open armen worden ze ontvangen bij de jeu des boules, de tennis, voetbal en de bingo. Maar al gauw blijkt dat er naast het enthousiaste verhaal over het dorp ook twijfels en onzekerheid zijn over de toekomst