Zuid-Holland bestaat maar liefst voor een zesde deel uit water. Al dat water biedt kansen voor natuur, recreatie, economie en woon- en werkgelegenheid, maar kent ook een keerzijde. Klimaatverandering kan zorgen voor wateroverlast, maar ook voor een drinkwatertekort. In de zesdelige serie Johan gaat nat verdiept Johan Overdevest zich steeds in een ander onderdeel van het waterbeheer: hoe maken we water schoon, hoe kunnen we ervan genieten en wat betekent de stand van het water voor ons dagelijks leven?