Johan gaat nat

Uitzending van zaterdag 8 december 2018 om 17:15

Delen

De vijfde aflevering van Johan Gaat Nat staat in het teken van de veiligheid van het water. Johan gaat langs bij De Hollandse IJsselkering om erachter te komen wanneer een stormvloedkering moet worden ingezet. Maar ook verder het land in zijn keringen, zoals de regionale kering in Boskoop. Waarom moeten we ons beschermen tegen slootwater? Op de TU Delft wordt gewerkt aan een modern alternatief voor zandzakken, en de hamvraag is voor Commissaris van de Koning Jaap Smit: zijn we eigenlijk veilig in Zuid-Holland?