RTV Rijnmond

Wij zoeken een HR Adviseur

 

Organisatie
RTV Rijnmond is de regionale zender in het zuidelijk deel van Zuid-Holland.
Ons doel is om een zo breed mogelijk publiek te bereiken binnen het verjongende, multiculturele en internationaal georiënteerde werkgebied.
RTV Rijnmond staat voor actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, toegankelijk, onderhoudend en gevarieerd. In de organisatie zijn 84 vaste medewerkers werkzaam, voornamelijk in journalistieke functies. Daarnaast hebben wij een flexschil van ca. 60 freelancers / zelfstandigen. Wekelijks luisteren circa 280.000 mensen naar Radio Rijnmond en trekt TV Rijnmond rond de 300.000 kijkers. Daarnaast worden maandelijks ruim 15 miljoen pagina's bekeken via Rijnmond.nl, onze mobiele App en onze Social Media kanalen.

 

Afdeling HR
Op de afdeling HR wordt een modern HR-beleid ontwikkeld en uitgevoerd, gericht op een optimale ondersteuning en facilitering van het management. De voor het behalen van de organisatiedoelstellingen noodzakelijke veranderingsprocessen worden binnen de afdeling ontworpen en begeleid. Binnen de uitvoering van het HR-beleid wordt toegezien op de juiste toepassing van wet- en regelgeving (bedrijfsprocedures, sociale en fiscale wetgeving en arbeidsrecht). De afdeling fungeert ook als aanspreekpunt op HR-gebied voor alle medewerkers van RTV Rijnmond. De personele mutaties worden uitgevoerd en verwerkt in het HR2Day personeelsadministratiesysteem. De salarisadministratie ressorteert onder de afdeling Finance.

 

Positie HR Adviseur

 • Geeft leiding aan de Medewerker HR en stagiaires;

 • Rapporteert direct aan de Algemeen Directeur;

 • Adviseert het MT en neemt deel aan de MT overleggen;

 • Vertegenwoordigt de organisatie in het landelijke overleg van
  HR adviseurs van de regionale omroepen.

 

Werkzaamheden

 • Adviseren van het management op strategisch, tactisch en operationeel niveau;

 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde HR-beleid (o.m. het voeren en vastleggen van functionerings- en beoordelingsgesprekken en de professionele ontwikkeling van medewerkers);

 • Levert een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van het strategisch organisatiebeleid; formuleert strategische HR-doelstellingen aan de hand van de bedrijfs –visie, -missie en doelstellingen.

 • Ontwikkelt beleidsvoorstellen, beleidskaders en instrumenten en vertaalt deze naar tactische en operationele HR-beleidsplannen.

 • Volgt, signaleert en analyseert relevante interne en externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar consequenties binnen de organisatie.

 • Stimuleert de professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van RTV Rijnmond;

 • Adviseert over tijdige in-, door- en uitstroom van medewerkers, passend bij de bedrijfseconomische mogelijkheden;

 • Ondersteunt de Algemeen directeur bij contacten en overleg met Ondernemingsraad en Vakbonden.

 

Omvang en Duur
Tenminste 4 dagen per week. Initieel een jaarcontract met de optie op verlenging of vast dienstverband.

 

Wat vragen wij?

 • Academisch/HBO werk- en denkniveau;

 • Minimaal vijf jaar ervaring in een vergelijkbare functie;

 • Aantoonbare ervaring met strategisch HR-management en workforce planning;

 • Rotterdamse hands on mentaliteit: daadkracht en proactiviteit;

 • Ondersteunt de bedrijfskernwaarden (Verantwoordelijk, Verbindend, Integer en Gepassioneerd) en is organisatie-sensitief;

 • Ervaring in een mediaomgeving geldt als een pre.

Sollicitaties kunnen per email (hordenconsultancy@gmail.com) worden gericht aan Horden Consultancy B.V. te Woerden, tav Mevrouw A. J. Horden.
De sluitingstermijn is 18 januari 2019.