Over de organisatie

Sinds 1983 op de radio. Sinds 1997 op TV. Als publieke omroep en als calamiteitenzender. En natuurlijk online! Rijnmond is altijd betrokken bij de regio. Rijnmond is begaan met haar inwoners. Ze zijn trots op onze historie en de rol die ze hebben in de regio.

 

Rijnmond staat altijd aan

Rijnmond is bereikbaar en toegankelijk. Is op de hoogte. Zit in de haarvaten van de regio met regioverslaggevers en specialisten. Dat onderscheidt Rijnmond van nationale en internationale mediabedrijven. Ze houden de boel ook in de gaten. Doen verslag. Stellen zaken aan de kaak. Zijn kritisch. Dat is wat een publieke omroep doet. Dat is wat mensen in de regio van Rijnmond verwacht: Onafhankelijke journalistiek. Betrouwbare informatievoorziening.

 

Rijnmond staat midden in de samenleving. Zijn daar waar het gebeurt. Cross-mediaal, via de mediakanalen, radio, tv, internet en mobiel willen ze altijd en overal in contact zijn met hun publiek. Met verhalen, reportages en actualiteiten vóór en mét bewoners en partners in de regio. Met specifieke formats. Impact maken met informatie- & nieuwsvoorziening. Bereiken en beraken. Met de Rotterdamse slag, met relativeringsvermogen en humor. Dat is hoe Rijnmond te werk gaat.

 

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf personen en hanteert een rooster van aftreden. De RvT kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De RvT handelt volgens de Governance Code Publieke Omroep en de beleidsregels van het Commissariaat voor de Media. De RvT overlegt regelmatig met de OR en met de Mediaraad (intern).

 

Wegens vertrek van een van de toezichthouders is de RvT op zoek naar:

 

LID RAAD VAN TOEZICHT

 

Profiel Raad van Toezicht

De samenstelling van de RvT is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren. De RvT streeft naar een mix aan kennis en ervaring.

De RvT is naast toezichthouder en werkgever ook de sparringpartner van de bestuurder. Ieder lid van de RvT is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de organisatie constructief-kritisch te beoordelen. Daarnaast beschikt ieder lid van de RvT over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van haar/zijn taak en die van de RvT als geheel. De RvT overlegt regelmatig met de Ondernemingsraad en de Mediaraad.

 

In de RvT dienen de volgende deskundigheidsgebieden te zijn geborgd:

 • Brede maatschappelijke belangstelling en met name feeling met en kennis van de ontwikkelingen in de mediawereld.
 • Overzicht/inzicht in de taken van de regionale publieke omroep.
 • Kennis van relevante ontwikkelingen in de politiek, het openbaar bestuur en van consumentenbelangen.
 • Financiële bedrijfsvoering.
 • Personeel- en organisatieontwikkeling.
 • Actief binnen relevante netwerken.
 • Affiniteit met juridische zaken.

 

Voor het lid van de Raad van Toezicht geldt specifiek een combinatie van of een sterke focus op:

 • Visie op de publiek gefinancierde journalistiek.
 • Bekendheid met de nieuwste ontwikkelingen in het medialandschap, waaronder onlineontwikkelingen en -innovaties, customer experience, social strategy, enz.
 • Een open mind voor disruptieve business modellen is een pre.
 • Een relevant netwerk, waaronder ingangen bij de overheid  (het ministerie van OCW, de provincie, de lokale overheid).
 • Kennis van risicomanagement.
 • Kennis van compliance.
 • Kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling.
 • Wonen en/of werken in en een netwerk binnen de regio is een vereiste.
 • Gelet op de diversiteit van de stakeholders streeft de RvT een afspiegeling van de inwoners na in de regio.

 

De Procedure

 • Solliciteren tot 13 juli 2020. Eerste selectiegesprek met selectiecommissie: tussen 15 juli en 31 juli 2020.
 • Verdiepend gesprek met selectiecommissie, overige leden RvT en OR: tussen 1 en 15 augustus 2020.
 • Inwinnen referenties en integriteitsscreening: in de periode tussen 15 en 22 augustus 2020.
 • Definitief besluit m.b.t. benoeming in de maand september 2020.

 

Solliciteren

Uw CV vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 13 juli 2020 sturen naar secretariaat@rijnmond.nl. Op verzoek kunnen wij u het jaarverslag van 2019 opsturen.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.