RTV Rijnmond  

RTV Rijnmond is de regionale publieke omroep voor het gebied Zuid-Holland Zuid. De organisatie komt voort uit Radio Rijnmond, opgericht in 1983 en TV Rijnmond dat in het jaar 2000 aan de organisatie is toegevoegd. RTV Rijnmond is een publieke omroep. Dit betekent dat zij wordt gefinancierd met publieke middelen.

RTV Rijnmond heeft de ambitie om de positie als het leidende informatie- en discussieplatform van het uitzendgebied Zuid-Holland Zuid vast te houden. Door de toenemende verspreidingsmogelijkheden, dankzij verdergaande digitalisering, is RTV Rijnmond ook buiten de regiogrenzen te ontvangen.

De Mediaraad van RTV Rijnmond is onderdeel van een 3-eenheid die wordt gevormd met de Directie en Raad van Commissarissen van RTV Rijnmond. De Mediaraad heeft de taak om het mediabeleid van de omroep vast te stellen en te toetsen, zoals bedoeld in de Mediawet 2008, artikel 2.61. Leden van de Mediaraad vertegenwoordigen de luisteraars en de kijkers van het uitzendgebied. De Mediaraad heeft, naast de voorzitter, maximaal 13 leden en komt circa vier keer per jaar bijeen.

De Mediaraad van RTV Rijnmond zoekt nieuwe leden

Wij zoeken personen die geworteld zijn in de regionale samenleving. Inhoudelijk is er in het bijzonder behoefte aan kennis op het gebied van de agrarische sector, werkgevers en werknemers, en uit de hoek brandweer/politie/ziekenhuis. Maar iedereen wordt nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

We verwachten van de nieuwe leden dat zij meepraten over het algemene mediabeleid van RTV Rijnmond, bovengemiddelde belangstelling voor en enige kennis van mediazaken hebben en uiteraard beschikken over specifieke kennis en betrokkenheid die de Mediaraad inhoudelijk verbreedt. Wij zoeken personen die weten wat er speelt in de diverse lagen van de regionale samenleving en zich daarin kunnen inleven, woonachtig zijn in het uitzendgebied van RTV Rijnmond, zeer regelmatig kijker en luisteraar zijn van RTV Rijnmond en bereid zijn om voor minstens vier jaar zitting te nemen. De functie is onbezoldigd, echter per vergadering wordt er een bescheiden vergoeding toegekend zodat reiskosten bekostigd zijn. 

De toekomst van de regionale omroep is op dit moment moeilijk te voorspellen, maar tot op heden zijn er geen grote stappen genomen tot het samenvoegen en/of samenwerken van de diverse regionale omroepen. Derhalve is een volledige vier jaar als zittingstermijn binnen de Mediaraad van RTV Rijnmond niet te garanderen en is het ook niet uit te sluiten dat de Mediaraad tenminste 4 jaar of nog meer in deze hoedanigheid zal voortbestaan.

Als u zich kandidaat wilt stellen dan verzoeken wij u  een sollicitatiebrief met uw motivatie en uw CV te richten aan het secretariaat van RTV Rijnmond via: secretariaat@rijnmond.nl of per post:

RTV Rijnmond t.a.v. de voorzitter van de Mediaraad 
Postbus 1515
3000 BM Rotterdam