RTV Rijnmond is de regionale publieke omroep voor het gebied Zuid-Holland Zuid. De organisatie komt voort uit Radio Rijnmond, opgericht in 1983 en TV Rijnmond dat in het jaar 2000 aan de organisatie is toegevoegd. Tegenwoordig is het nieuws van RTV Rijnmond ook op alle online kanalen te vinden. RTV Rijnmond is een publieke omroep. Dit betekent dat zij grotendeels gefinancierd wordt met publieke middelen.

De RvC van RTV Rijnmond houdt toezicht op het beleid, op de uitvoering daarvan en op de algemene gang van zaken. Tevens staat de RvC de directie met raad en daad bij. De huidige RvC bestaat uit vier leden en een voorzitter.

De Raad van Commissarissen van RTV Rijnmond zoekt een nieuw lid


Wij zijn voor deze functie op zoek naar een kandidaat met de volgende vaardigheden.

  • algemene management ervaring 
  • financiële bedrijfsvoering als expertise
  • feeling met de mediawereld
  • goed overzicht/inzicht  hebben in de taken van de regionale publieke omroep   
  • het volgen van ontwikkelingen in de media, politiek en consumenten
  • het hebben van een relevant netwerk
  • een goede en open verstandhouding  (indien nodig kritisch) met de Bestuurder en organisatie
Het volledige functieprofiel is op te vragen bij het secretariaat van RTV Rijnmond. Als u zichzelf kandidaat wilt stellen, dan verzoeken wij u uiterlijk 18 december 2017 uw motivatie met CV te richten aan het secretariaat van RTV Rijnmond via: secretariaat@rijnmond.nl.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Dilia van der Heem via telefoonnummer          06-51352804 of per e-mail: dvdheem@telfort.nl