WINDENERGIE

Lansingerland wil geen windmolens, Rotterdam moet op zoek naar plek in andere gemeentes

Lansingerland ziet voorlopig af van het plaatsen van windmolens
Lansingerland ziet voorlopig af van het plaatsen van windmolens © Elg21/Pixabay.com
Het college van Lansingerland stelt de gemeenteraad voor om voorlopig af te zien van het plaatsen van windmolens binnen de gemeentegrenzen. De vier locaties waar windturbines mogelijk geplaatst konden worden, zijn volgens het college na onderzoek afgevallen vanwege 'technische en beleidsmatige belemmeringen'. Buurgemeente Rotterdam is teleurgesteld en vreest dat daar meer windmolens moeten komen.
Lansingerland was in 2012 medeondertekenaar van het convenant 'Realisatie windenergie stadsregio Rotterdam' en kreeg daardoor een inspanningsverplichting voor 12 MW windenergie. Jaren van het opstellen van routekaarten en een toetskader, het organiseren van ontwikkeltafels en het doen van haalbaarheidsonderzoeken volgden.
Het heeft tot niets geleid. "Realisatie (van windenergie: red) blijkt "zeer lastig door talrijke technische en beleidsmatige belemmeringen, zoals hoogtebeperkingen door Rotterdam The Hague Airport en de aanwezigheid van het TenneT 380KV station met bijbehorende infrastructuur", schrijft het college aan de gemeenteraad.

Bleizo-West niet geschikt

Eerst was het ontwikkelgebied Bleizo-West op de grens van Lansingerland met Zoetermeer in beeld. Dit viel als eerste af, mede door het zogeheten ontwikkelperspectief PROEFtuin, een onbebouwd gebied van zo'n 66 hectares waar de twee gemeentes samen werken aan de ontwikkeling tot een woon- en werkgebied.

Ook alternatieve locaties vallen af

Na Bleizo-West deed Lansingerland nog onderzoek naar drie alternatieve locaties in de A12-zone. Ook deze zijn inmiddels afgevallen, niet alleen vanwege de eerder genoemde nabijheid van het vliegveld maar ook door de aanwezigheid van kwetsbare gebieden. "Het grootste gedeelte van de met dit onderzoek geïdentificeerde locaties achtte het college om landschappelijke en maatschappelijke redenen onhaalbaar. Denk hierbij aan posities in natuurgebieden en nabijheid van woningen."
Wethouder Michiel Muis van Lansingerland benadrukt in een reactie dat de gemeente gewoon achter de genaakte afspraken voor nieuwe windmolens staat. "In de afgelopen jaren zijn er veel onderzoeken gedaan en is er ook naar alternatieven gezocht buiten de oorspronkelijke zoeklocatie. Het zijn technische onmogelijkheden en daarnaast zijn er beleidsmatige belemmeringen, vanuit zowel gemeentelijk- als provinciaalbeleid waarop besluitvorming is gebaseerd."
De gemeenteraad van Lansingerland spreekt op 29 juni over het collegevoorstel. Als de raad ermee instemt gaat de ontwikkeling van windenergie voorlopig in de ijskast. Het college zegt nadrukkelijk niet uit het convenant te stappen en open te staan voor nieuwe initiatieven binnen het zoekgebied.

'Rotterdam diep teleurgesteld'

In Rotterdam is collega-wethouder Chantal Zeegers diep teleurgesteld over het voorstel van Lansingerland. "Het is eigenlijk niet te geloven. We zitten in 2 verschillende bestuurlijke overleggen en niet eerder heeft Lansingerland gezegd dat het niet zou lukken. Als ze het niet doen, komt die opgave elders in de regio te liggen. Ik vind dat een gemeente dat niet kan maken. Lansingerland heeft zich hier onbetrouwbaar opgesteld."

Niet eerste annulering

Het niet voor het eerst dat een gemeente in onze regio afziet van bouwplannen voor windmolens. In december vorig jaar zette Schiedam een streep door eerder gemaakte afspraken. Na onderzoek kwamen de Vijfsluizerhaven en de Wiltonhaven als meest geschikte plekken uit de bus. Toch werden die plekken afgewezen, omdat de grond van de ene locatie eigendom is van Rijkswaterstaat en de andere locatie zich beter leent voor het bouwen van nieuwe bedrijven.
Wethouder klimaat in Rotterdam Zeegers: "Daar hebben we Schiedam al stevig op aangesproken. Ook de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland heeft dat gedaan. Voor Schiedam lijkt er nu een oplossing te komen. Daar had Lansingerland prima lering uit kunnen trekken." Zeegers heeft donderdag aangegeven met Barendrecht ook in gesprek te gaan.
Collega Muis van Lansingerland wil graag het gesprek aan gaan met Rotterdam en de regio. "Het is geen kwestie van niet willen, maar het komt erop neer dat er geen ruimte is voor windenergie in onze gemeente."