GELD

Wijken opknappen, maar ook besparen op personeel: dit zijn de plannen van Rotterdam voor 2024

Stadhuis Rotterdam
Stadhuis Rotterdam © Archief
Rotterdam wil de komende jaren meer gaan investeren in de wijken en de kleine kernen, zoals Rozenburg en Hoek van Holland. Maar tegelijkertijd moet er ook flink bespaard worden op personeelskosten bij de gemeente. Dat schrijven burgemeester en wethouders van Rotterdam in de voorjaarsnota. Dat is een vooruitblik naar de begroting voor de komende jaren. Dit ga je als Rotterdammer merken van deze en alle andere voorstellen.

Opknappen wijken en kleine kernen

Volgend jaar is het de bedoeling dat er 8 miljoen euro extra wordt geïnvesteerd in de kleine kernen. Plannen die al lang in de planning staan worden nu gerealiseerd. In Rozenburg wordt de bibliotheek aangekocht en de naastgelegen gymzaal omgebouwd om ruimte te creëren voor plaatselijke verenigingen. Ook komt er een nieuwe toegangsweg voor een bedrijventerrein dat in het dorp ligt.
Wethouder Robert Simons van Economie: “Hier is een succesvol industrieterrein, maar de weg ernaartoe loopt tussen de huizen door. Dat betekent veel zwaar verkeer door de buurt en dus overlast en onveilige situaties. Daarom gaan we nu een nieuwe ontsluitingsweg maken. Het wordt hier dan schoner, rustiger en veiliger in het dorp."
In Hoek van Holland krijgt de buitenruimte in het centrum en langs de strandboulevard een opknapbeurt. De Oranjebuitenpolder en de Bonnenpolder veranderen in een agrarisch-recreatief gebied. In Pernis komt meer groen op het metroplein en wordt de waterkant voor wandelaars en recreanten verbeterd. In Heijplaat wordt de riolering vervangen en komt meer groen.
Daarnaast komen in de Rotterdamse wijken 33 extra jongerenontmoetingsplekken. Voor ouderen openen er zorgrestaurants waar ze elkaar kunnen ontmoeten en samen eten. De verkeersveiligheid op plekken waar veel ongelukken gebeuren wordt aangepakt. En bijna alle voorgestelde plannen van de wijkraden kunnen uitgevoerd worden.
Wethouder Maarten Struijvenberg over financiële plaatje Rotterdam

Vertraging stadsprojecten

Minder goed nieuws is er voor de zeven grote stadsprojecten. Dat zijn plekken in Rotterdam die groener gemaakt worden om regenwater van heftige buien op te vangen, maar ook om hittestress tegen te gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om locaties als het Hofplein en de Westblaak. Die eerste wil de gemeente omtoveren van verkeersplein tot groen verblijfsgebied. Op de Westblaak wordt het aantal rijbanen teruggebracht en komt meer ruimte voor bloemenperken en fietsers.
Maar de uitvoering loopt vertraging op. Uit onderzoek bleeks vorig jaar al dat de aanleg 80 miljoen euro duurder wordt. Het voorstel is nu om voorlopig in te zetten op de locatie Hofplein en bij station Alexander. De vergroening van het Schouwburgplein en van de Westblaak gaan in de pauzestand. Daar gebeurt voor 2026 niets.

Armoedebestrijding

Het voorstel is om 35 miljoen euro vrij te maken voor kansengelijkheid in de stad. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanpakken van de schuldenproblematiek. Rotterdammers met schulden moeten sneller geholpen worden om erger te voorkomen.
Om dit te financieren wordt geld gebruikt van het armoedebeleid. Dat zit oppositiepartij PvdA niet lekker, zegt fractievoorzitter Richard Moti: "Tienduizenden Rotterdamse gezinnen hebben grote moeite om hun boodschappen te betalen. En wat doet het college? Het armoedefonds plunderen. Deze pot is juist bedoeld voor al die Rotterdammers die nu niet goed rondkomen. Met maar liefst 8,5 miljoen euro hakt het college in op ons armoedebeleid." Ook werkcoaches, die jongeren en langdurige werkzoekenden begeleiden naar werk, krijgen stevige bezuinigingen voor hun kiezen. Meer Rotterdammers blijven hierdoor afhankelijk van een bijstandsuitkering waardoor de armoede alleen maar zal toenemen."

Gemeentelijke belastingen

De afvalstoffenheffing is dit jaar niet verhoogd in verband met de crisis, maar volgend jaar wordt dat alsnog doorgevoerd. Wethouder Struijvenberg van Financiën: "De inflatie van 2024 komt er ook bij, dus dan heb je een dubbele verhoging. Wij hebben voorgesteld om de verhoging van 2023 in twee stappen te verdelen. De helft in 2024 en de rest in het jaar daarna."
De onroerende zaakbelasting voor woningen is Rotterdam een stuk hoger dan in de andere grote steden. Vanaf januari volgend jaar wordt dat aangepast op hetzelfde niveau.

150 miljoen besparen

Rotterdam moet dus meer geld gaan uitgeven dan was begroot. Voor een deel komt dat uit de algemene reserves, de spaarpot van de gemeente. Maar Rotterdam gaat ook geld besparen door efficiënter te worden en minder geld aan (nieuw) personeel uit te geven. Voorwaarde is wel dat het niet ten koste gaat van de dienstverlening.
Werthouder Struijvenberg: "De afgelopen jaren is het aantal medewerkers van de gemeente behoorlijk omhoog gegaan. Dat kost veel geld. We denken dat we het ook met minder mensen aankunnen. Dat is een forse opgave. De komende jaren moet dat gebeuren. Het moet geen gewoonte zijn om bij een nieuwe taak nieuwe mensen aannemen of inhuren." De wethouder benadrukt dat gedwongen ontslagen niet aan de orde is.
Het moet dus efficiënter en op termijn met minder mensen. Wethouder Robert Simons: "Dus bij uitstroom minder of geen vervanging. We hebben bijvoorbeeld vijftien extra mensen bij de gemeente nodig voor de paspoortuitgave. Daar is het nu erg druk. In onze toekomstige organisatie moet het mogelijk zijn dat van de 16 duizend ambtenaren een aantal van hen even verschuift in plaats van nieuwe mensen aannemen. Het moet flexibeler. Met sommige programma’s kan je ook gewoon stoppen."
[title:1680747]